Antrąją projekto SELSI dalį pabaigėme balandžio mėnesį

Antrąją projekto dalį vykdėme 6 mėnesius.
Ją baigėme 2023 metų balandžio mėnesio pabaigoje.
Šią projekto dalį koordinavo Triesto universitetas.

Per tą laiką mes vykdėme įvairias veiklas:

1. Sukūrėme apklausą žmonėms ir prašėme,
kad jie atsakytų į apklausos klausimus.
Atsakymai mums leidžia suprasti,
kaip žmonės kalba lengvai suprantama kalba.
Apklausa vyko šiose Europos šalyse:
Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Slovėnijoje ir Švedijoje.
Iš viso į apklausos klausimus atsakė 446 žmonės.

2. Atrinkome daug naudingų straipsnių ir knygų žmonėms,
kurie dirba su lengvai suprantama kalba.

3. Surengėme didelį tarptautinį renginį,
kuriame dalyvavo daugiau nei 100 žmonių.
Renginyje taip pat dalyvavo keletas žmonių,
kurie turi mokymosi sunkumų.
Renginyje kalbėjome apie tai,
ką mes sužinojome iš apklausos.

4. Parašėme labai išsamią ataskaitą apie tai,
ką sužinojome iš apklausos atsakymų kiekvienoje šalyje.
Ši informacija bus naudinga toliau vykdant mūsų projektą.

Rapporter i klarspråk och på lätt språk
för Work Package 2

Šią ataskaitą paprasta kalba galite rasti čia.

Svarbiausius dalykus iš ataskaitos lengvai suprantama kalba lietuviškai galite rasti čia.

Kontaktinė informacija (WP2)

Elisa Perego (eperego@units.it)
Piergiorgio Trevisan (ptrevisan@units.it)
Laura Simonin (lsimonin@units.it)
 

Skip to content