Patariamoji valdyba
Simone Belci

Simone Belci

Simone Belci įgijo istorijos mokslų daktaro laipsnį Urbino universitete ir persikėlė į Berlyną. Berlyne jis pradėjo dirbti vokiečių – italų kalbos vertėju, ir pradėjo veikti įtraukties srityje kaip „Björn Schulz Stiftung“ savanoris. Nuo 2019 m. jis yra „OKAY“, lengvai suprantamos kalbos biuro „Lebenshilfe South Tyrol“ komandos dalis. „OKAY“ biurui jis perrašo standartinius italų kalbos tekstus į lengvai suprantamą kalbą ir verčia tekstus iš lengvai suprantamos vokiečių kalbos į lengvai suprantamą italų kalbą. Nuo 2022 m. jis kartu rengia neformalią diskusijų grupę apie lengvai suprantamą italų kalbą su profesionaliais šios srities dalyviais, atvykstančiais iš universitetų ir lengvai suprantamos kalbos biurų.

Ulla Bohman

Ulla Bohman

Ulla Bohman 2001-2014 m. buvo lengvai suprantamos kalbos centro direktorė, o 2015-2018 m. Švedijos prieinamos žiniasklaidos agentūros (MTM) darbuotoja. Nuo 2018 m. ji turi savo verslą, kuris dirba su lengvai suprantamos kalbos, prienamumo ir žmogaus teisių mokymais, paskaitomis ir redagavimo paslaugomis. Ji turi patirties tarpkultūrinio ir prieinamos komunikacijos srityse ir buvo pakviesta pristatyti pagrindinius pranešimus ir vesti dirbtuves keliose tarptautinėse konferencijose.

Simone Girard-Groeber

Simone Girard-Groeber

Simone Girard-Groeber yra vyresnioji mokslininkė Integracijos ir dalyvavimo institute, Taikomųjų socialinio darbo mokslų universitete, „FHNW“ šiaurės vakarų Šveicarijoje. Jos darbas sutelktas į bendravimą ir dalyvavimą dirbant su šnekamąja ir gestų kalba, taip pat į adresatą orientuotą bendravimą, įskaitant lengvai suprantamą kalbą. Ji ne tik atlieka mokslinius tyrimus, bet ir užsiima pedagogine veikla bei tęsia mokymąsi.

Stefan Johansson

Stefan Johansson

Stefanas Johanssonas tiria visų žmonių galimybes dalyvauti skaitmeninėje visuomenėje. 2019 m. Jis apsigynė savo disertaciją: „Dalyvavimo ir įtraukties dizainas: asmenys su negalia ir skaitmeninė visuomenė“

 Ulrica Lejbro

Ulrica Lejbro

Ulrica Lejbro yra Švedijos prieinamos žiniasklaidos agentūros (MTM) audio knygų specialistė. Ji dirba su pirkimais, taip pat plėtros ir gamybos klausimais, siekdama užtikrinti geriausias audio knygas asmenims, turintiems skaitymo sutrikimų, naudojant MTM paslaugas. Šiuo metu, viena iš jos domėjimosi sričių, yra vaizdinės medžiagos aprašymų, kurie yra naudojami tiek audio knygose, tiek Brailio knygose, gairių atnaujinimas. Kita proceso sritis – perėjimas nuo „”Daisy 2.02″” prie EPUB3 kaip prieinamos medijos formato.

Leealaura Leskalä

Leealaura Leskalä

Leealaura Leskelä yra lingvistė, kuri daugiau nei 20 metų dirbo lengvai suprantamos kalbos specialiste, Suomijos intelekto ir vystymosi sutrikimų asociacijoje. Ji dalyvavo rengiant „Easy Finnish“ gaires ir medžiagą asmenims, turintiems kalbos barjerų. Jos doktorantūros studijos Helsinkio universitete buvo susijusios su lengvai suprantama kalba asmenims su intelekto negalia.

Sandra Marques

Sandra Marques

Sandra Marques yra nepriklausomo nacionalinio stebėsenos mechanizmo, skirto Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimui Portugalijoje, narė. Taip pati ji ir „FENACERCI“ komandos, kuri yra nacionalinė socialinio solidarumo federacija, dalis, kuri teikia paramą ir paslaugas maždaug 25 000 žmonių su intelekto negalia, jų šeimoms, ir beveik 2500 specialistų. Pagrindinės temos, kuriomis ji domisi – intelekto negalią turinčių žmonių naudojimasis jų teisėmis ir pažintinis prieinamumas. Ji taip pat dirba su savęs atstovavimo grupėmis tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu.

Anna Matamala

Anna Matamala

Anna Matamala yra Barselonos Autonominio Universiteto (UAB) profesorė. Vadovaudama Transmedia Catalonia tyrimų grupei, Anna Matamala dalyvavo (DTV4ALL, ADLAB, HBB4ALL, ACT, ADLAB PRO, IMAC) ir vadovavo (AVT-LP, ALST, VIW, NEA, EASIT, RAD) finansuojamiems audiovizualinio vertimo ir žiniasklaidos prieinamumo projektams. Anna Matamala aktyviai dalyvavo organizuojant mokslinius renginius, tokius kaip konferencija „Žiniasklaida visiems” arba „Pažangiųjų mokslinių tyrimų garso aprašymo seminaras ARSAD”. Šiuo metu ji vadovauja Katalonijos mokslinių tyrimų tinklui AccessCat ir dalyvauja projektuose ATHENA ir MEDIAVERSE. Jos mokslinių interesų sritys – audiovizualinis vertimas ir prieinamumas. Ji taip pat aktyviai dalyvauja standartizacijos darbe.

Shaun Pickering

Shaun Pickering

Shaunas Pickeringas yra tarpkultūrinės ir prieinamos komunikacijos specialistas. Shaunas dirba įtraukiosios komunikacijos srityje, skatindamas lygybę ir žmogaus teises. Prieš tai jis įgijo daug patirties mokydamas anglų kaip užsienio kalbos Jungtinėje Karalystėje ir užsienyje. Jis taip pat buvo vienas iš pagrindinių mokomojo projekto Siera Leonėje vykdytojų. Projektas buvo skirtas didinti informacijos prieinamumą ir pasirengimą krizėms daugiakalbėje Siera Leonėje. Šonas yra poliglotas ir yra pasiryžęs daug nuveikti lengvai suprantamos kalbos srityje, dirbdamas kartu su tarptautine komanda.

Skip to content