Partneriai
Zavod RISA

Zavod RISA

„Zavod Risa“ yra nevyriausybinė organizacija iš Slovėnijos. Ši organizacija įkurta 2011 metais. „Zavod Risa“ yra pirmoji Slovėnijos organizacija, kuri nuosekliai vystė lengvai suprantamos kalbos konceptą Slovėnijoje.
„Zavod Risa“ rengia informaciją lengvai suprantama kalba. Organizacija leidžia knygas lengvai suprantama kalba ir laikraštį pavadinimu „20 minučių“. Laikraštį galima nemokamai skaityti internete. „Zavod Risa“ komanda taip pat moko kitus, kaip rengti informaciją lengvai suprantama kalba. Organizacijos „Zavod Risa“ paslaugomis naudojasi ir prie jų kūrimo prisideda žmonės, kurie patiria sunkumų priimdami ar perduodami informaciją.

Organizacijoje „Zavod Risa“ dirba daug žmonių. Čia dirba ir mokytojų padėjėjai, projektų koordinatoriai, ir kiti. Svarbi „Zavod Risa“ komandos dalis yra savanoriai ir asmenys, kurie atstovauja žmones, kuriems reikalinga lengvai suprantama kalba.
„Zavod Risa“ bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, tokiomis kaip Slovėnijos žmonių su negalia asociacijomis. Taip pat „Zavod Risa“ dalyvavo ne viename Erasmus+ projekte, pavyzdžiui, projekte „EASIT“: Lengva prieiga prie socialinės įtraukties mokymų. Taip pat „Zavod Risa“ dalyvavo projekte „myPart“: Aktyvus požiūris į žmonių su negalia pilietinį ugdymą. Kitas projektas – „PERLSI“: Lengvai suprantama kalba socialinei įtraukčiai skatinti. Taip pat svarbūs projektai „TRAIN2VALIDATE“ ir „SIML4ALL“, kuriuose dėmesys skirtas profesiniam tekstų lengvai suprantama kalba vertintojų ir jų padėjėjų mokymui.

RTV Slovenija

RTV Slovenija

Slovėnijos radijas ir televizija „RTV Slovėnija“ yra Slovėnijos nacionalinis transliuotojas. „RTV Slovėnija“ kuria radijo ir televizijos laidas, rengia interneto puslapio žinias. „RTV Slovėnija“ yra įsipareigojusi rengti informaciją, kuri būtų prieinama įvairių poreikių turintiems žmonėms. „RTV Slovėnija“ rengia televizijos laidų subtitrus žmonėms, turintiems klausos negalią ar klausos sutrikimų, garsinį vaizdavimą.

„RTV Slovėnijos“ prieinamumo komanda sukūrė ir prižiūri du interneto portalus: „Dostopno“ ir „Enostavno“. Portalas „Dostopno“ yra teminis portalas, kuriame pasakojama apie žmonių su negalia gyvenimą, poreikius ir teises. Taip pat šiame portale galima rasti įvairių pavyzdžių, kaip radiją ir televiziją padaryti prieinamą. Portalas „Enostavno“ yra žinių portalas lengvai suprantama kalba. Tai vienintelis Slovėnijos interneto portalas, kasdien rašantis žinias lengvai suprantama kalba.
„RTV Slovėnija“ dalyvavo ne viename Europos projekte. Du iš tų projektų buvo tiesiogiai susiję su prieinamumu. Pirmas projektas – „ADLAB PRO“, kuriame buvo kuriamos naujų specialistų tobulėjimo dirbtuvės (2016-2019). Antras projektas – „EASIT“, kurio pavadinimas reiškia „Lengva prieiga prie socialinės įtraukties mokymų (2018-2021).

Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet

„Dyslexiförbundet“ yra Švedijos žmonių su negalia asociacija. Ši asociacija įkurta 1979 m. Tai – ne pelno siekianti organizacija, skirta tiems žmonėms, kurie patiria sunkumų skaitydami, rašydami ir skaičiuodami.
„Dyslexiförbundet“ jungia apie 6000 įvairaus amžiaus narių. Jie pasiskirstę į maždaug 50 vietinių asociacijų visoje Švedijoje. Organizacija atlieka įvairiausio spektro užduotis. Pavyzdžiui, asociacija užsiima konsultacijomis, parama, šviečiamąja ir informacine veikla, interesų politikos formavimu ir socialiniais renginiais.

Asociacija taip pat dalyvauja ir vadovauja įvairiems projektams, kurių tikslas – palengvinti kasdienį gyvenimą tiems žmonėms, kurie patiria disleksijos ar kitokių skaitymo ir rašymo sunkumų, taip pat tiems, kurie susiduria su diskalkulija ar kitokiais skaičiavimo iššūkiais.
„Dyslexiförbundet“ buvo viena iš aštuonių Erasmus+ projekto „EASIT“ partnerių. Tai – projektas apie žiniasklaidos ir informacijos prieinamumą, daugiausia dėmesio skiriant audiovizualiniam turiniui.

Vieglās valodas aģentūra

Vieglās valodas aģentūra

Lengvai suprantamos kalbos agentūra buvo įkurta 2000 m. Šios nevyriausybinės organizacijos tikslas – padėti teikti kiekvienam prieinamą informaciją, taip pat konsultuoti valstybines ir savivaldybių institucijas bei privačius subjektus dėl lengvai suprantamos kalbos vartojimo. Organizacija taip pat rengia mokymus apie prieinamą informaciją, kad lengvai suprantama kalba būtų pritaikoma vis plačiau ir atsakingiau. Agentūra ruošia, pritaiko informaciją lengvai suprantamos kalbos formatu. Organizacija taip pat viešai dalijasi įvairia medžiaga prieinamais formatais.
Lengvai suprantamos kalbos agentūra bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais subjektais tiek Latvijos Respublikoje, tiek už jos ribų. Pastaraisiais metais Lengvai suprantamos kalbos agentūra įvairioms viešosioms įstaigoms rengė seminarus apie tai, kaip rengti prieinamą informaciją. Pavyzdžiui, agentūros paslaugomis naudojosi Latvijos Valstybinė mokesčių tarnyba, Latvijos Gerovės ministerija, Latvių kalbos agentūra, Latvijos radijas ir kiti.
Organizacija taip pat dalyvavo valstybinių institucijų darbo grupėse, kad suteiktų institucijoms žinių apie prieigos prie informacijos svarbą teikiant paslaugas. Pastaraisiais metais organizacija dalyvavo ne viename pirkime ir projektuose, kuriais siekiama visuomenei teikti lengvai suprantamą informaciją ir taip atstovauti tikslinių grupių interesams.

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas yra didžiausia mokslo įstaiga Lietuvoje. Universitetas įkurtas 1579 m. Jame šiuo metu mokosi apie 21 000 studentų. Taikomosios kalbotyros institutas yra Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dalis. Instituto atstovai dalyvavo įvairiuose mokslo projektuose apie lengvai suprantamą lietuvių kalbą, kalbų mokymą, kalbos mokėjimo lygio nustatymą bei skirtingų kartų lietuvių emigrantų kalbos vartoseną.
Taikomosios kalbotyros instituto darbuotojai sukaupė dešimtmečių patirtį mokydami lietuvių (ir kitų užsienio kalbų) kaip antrosios kalbos, atlikdami kalbos mokėjimo lygio nustatymo testus, organizuodami įvairius mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursus. Visos šio projekto komandos narės turi kalbos mokymo, kalbos mokėjimo lygio tikrinimo, mokomosios medžiagos rengimo lengvai suprantamos lietuvių kalbos vertėjams ir tekstų vertimo į lengvai suprantamą lietuvių kalbą patirties.
Paskutinis Taikomosios kalbotyros instituto projektas – „Lengvai suprantamos kalbos populiarinimas socialinei įtraukčiai skatinti“ („PERLSI“). Pagrindiniai projekto rezultatai – „Teksto lengvai suprantama kalba rengimo gairės“, lengvai suprantamos kalbos lygių aprašai, tikslinės grupės vertinti skaitiniai, internetinis mokymų kursas „Lengvai suprantama lietuvių kalba“.

VŠĮ Informacijos kaupimo ir sklaidos centras

VŠĮ Informacijos kaupimo ir sklaidos centras

VšĮ Informacijos kaupimo ir sklaidos centras (IKSC) yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 2008 m. VšĮ IKSC siekia visiškos sutrikusio intelekto asmenų integracijos į visuomenę. Lietuvos sutrikusio intelekto asmenims ir jų šeimoms teikia visą reikiamą informaciją apie galimybes tenkinti jų socialinius, kultūrinius ir kitus poreikius. Siekia šviesti plačiąją visuomenę apie galimybes prisidėti prie sutrikusio intelekto žmonių galimybių didinimo. VšĮ IKSC organizuoja mokymus ir atlieka kitas veiklas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Kaip partneris dalyvauja Erasmus+ projekte apie lengvai suprantamos kalbos vartojimą ir populiarinimą Lietuvoje. Šiuo metu organizuoja lengvai suprantamos kalbos kursus kitoms nevyriausybinėms organizacijoms ir Lietuvos valstybinėms institucijoms, dirbančioms neįgaliųjų srityje. Pagrindinis organizacijos tikslas – rinkti ir skleisti informaciją apie lengvai suprantamos kalbos poreikį Lietuvoje.

Università degli studi di Pavia

Università degli studi di Pavia

02/11/2023 31/10/2024

Pavijos universitetas yra viena seniausių akademinių institucijų pasaulyje. Universitetas įkurtas 1361 metais. Jame dirba daugiau kaip 900 dėstytojų ir tyrėjų, studijuoja apie 24 000 studentų.

UNIPV dalyvauja daugelyje nacionalinių ir Europos projektų (Erasmus+, Strateginės partnerystės, Horizontas 2020). Šiuose projektuose UNIPV yra ir koordinuojanti institucija, ir bendradarbiaujantis partneris.

Universitetas palaiko mokslinių tyrimų partnerystę su geriausiomis akademinėmis institucijomis visame pasaulyje. Universitete kuriama, kuri skatina įvairius mokslinius tyrimus. Universitete veikia 42 mokslinių tyrimų centrai. Juose atliekami ir fundamentiniai, ir taikomieji tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai.

Universiteto Humanitarinių mokslų katedra aktyviai dalyvauja įvairiose mokslinių tyrimų srityse. Ypač daug dėmesio skiriama kalbai ir lingvistikai, užsienio kalboms, kalbos sudėtingumui, supaprastinimui, audiovizualiniam vertimui ir šnekamosios kalbos analizei, ypač mokymosi kontekste.

Università degli studi di Trieste

Università degli studi di Trieste

01/11/2022 – 01/11/2023

1924 m. įkurtas Triesto universitetas yra vidutinio dydžio universitetas, kuriame studijuoja apie 20 000 studentų. Šiuo metu jame veikia 10 fakultetų, siūloma daugybė bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų programų, taip pat siūlomos trumposios profesinės magistrantūros, aukštesniosios magistrantūros ir specializuotos programos. Triestas yra dinamiška mokslinių tyrimų sostinė, orientuota į tvarų augimą ir vystymąsi, kurios poveikis apima ne tik Italiją, bet ir likusią Europą bei besivystantį pasaulį.

UNITS buvo pagrindinis ADLAB PRO projekto, kurį vykdė Teisės, kalbos, vertimo raštu bei žodžiu studijų fakulteto Šiuolaikinių kalbų studijų, vertimo žodžiu bei raštu skyrius (SSLMIT), partneris. SSLMIT yra viena kvalifikuočiausių organizacijų Italijoje, kur aktyviai skatinami žiniasklaidos prieinamumo, vertimo raštu bei žodžiu tyrimai ir mokymai. SSLMIT taip pat buvo pagrindinis ADLAB ir EASIT partneris. Humanitarinių mokslų departamentas (DiSU), dalyvaujantis SELSI veikloje, yra atvira diskusijų erdvė, grindžiama nuolatine refleksija apie esminį humanitarinių mokslų vaidmenį dabartyje ir ateityje.

Skip to content