Sakytinės lengvai suprantamos kalbos gairės

Entrance to the University of Pavia in Italy.

SELSI projekto komanda šiuo metu rengia
sakytinės lengvai suprantamos kalbos gaires.

Tai yra trečiasis projekto etapas (WP3). 

Iki šiol lengvai suprantamos kalbos gairės
daugiausia buvo skirtos rašytinei kalbai.
Tačiau aiškios sakytinės kalbos gairės taip pat reikalingos.

Todėl Vilniaus universitetas su partneriais
iš Italijos, Latvijos, Lietuvos, Slovėnijos ir Švedijos
parengė sakytinės lengvai suprantamos kalbos gaires.

Šiose gairėse galima rasti patarimų,
kaip lengvai suprantamą kalbą vartoti vienos krypties komunikacijoje.
Pavyzdžiui, radijuje, audioknygoms ar audiogidams.

Taip pat šiose gairėse galima rasti patarimų,
kaip lengviau bendrauti lengvai suprantama kalba.
Pavyzdžiui, kaip vartoti lengvai suprantamą kalbą
draugiškame pokalbyje ar darbe.

Lengvai suprantamos kalbos gairės parengtos
remiantis įvairia informacija ir šaltiniais.
Pirmiausia mes atlikome apklausą įvairiose Europos šalyse.
Mes klausėme specialistų,
kaip jie kalba ir ką daro,
kai vartoja lengvai suprantamą kalbą.
Mes apklausėme ir lengvai suprantamos kalbos vartotojus.
Jų prašėme pasakyti,
kas jiems labiausiai padeda suprasti,
kai kiti žmonės su jais kalba lengvai suprantama kalba.

Po to mes skaitėme daug knygų, mokslinių straipsnių ir disertacijų,
kur rašoma apie tai, kaip reikia bendrauti su žmonėmis,
kuriems reikalinga lengvai suprantama kalba.

Šiose gairėse jūs rasite rekomendacijų,
kaip kalbėti lengvai suprantama kalba.
Jūs taip pat rasite patarimų, kaip bendrauti kūno kalba,
kaip panaudoti balsą ar įvairias kitas priemones.

Kitas projekto etapas yra WP4.
Šio etapo metu kartu su lengvai suprantamos kalbos vartotojais
mes testuosime šias gaires.

Skip to content