Konsultatīvā padome
Simone Belci

Simone Belci

Pēc vēstures doktora grāda iegūšanas Urbino universitātē Itālijā Simone Belči pārcēlās uz dzīvi Berlīnē. Berlīnē viņš sāka strādāt par vācu-itāļu valodas tulkotāju un kļuva par brīvprātīgo iekļaušanas jautājumos Björn Schulz Stiftung. Kopš 2019. gada Simone Belči ir daļa no OKAY komandas, kas ir vieglās valodas birojs Lebenshilfē, Dienvidtirolē. Savā darbā viņš nodrošina itaļu valodas materiālu tulkošanu vieglajā valodā, kā arī tulko tekstus no vieglās vācu valodas uz vieglo itaļu valodu. Kopš 2022. gada viņš vada neformālu diskusiju grupu par vieglo itāļu valodu šīs jomas profesionāļiem universitātēs, vieglās valodas organizācijās u.c.

Ulla Bohman

Ulla Bohman

Ulla Bomane (Ulla Bohman) bija Vieglās valodas pakalpojumu vadītāja Zviedrijas Vieglās valodas centrā no 2001. līdz 2014. gadam. Pēc tam laika posimā no 2015. līdz 2018. gadam viņa strādāja Zviedrijas pieejamo mediju aģentūrā. 2018. gadā viņa izveidoja savu uzņēmumu, kurā piedāvā apmācības un lekcijas par pieejamību un cilvēktiesībām, kā arī tulkojumus vieglajā valodā. Ulla Boman ir eksperte starpkultūru un pieejamas komunikācijas jautājumos, kā arī vairākkārt ir uzstājusies kā galvenā runātāja dažādās nozīmīgās starptautiskās konferencēs.

Simone Girard-Groeber

Simone Girard-Groeber

Simone Žerāra-Grebēra ir Šveices Sociālā darba un lietišķo zinātņu universitātes Integrācijas un līdzdalības institūta vecākā pētniece. Viņas darbs galvenokārt ir vērsts uz runātāju līdzdalību mijiedarību mutvārdu saziņā un zīmju valodā, kā arī uz lietotāju vērstu komunikāciju, iekļaujot vieglo valodu. Līdzās savai pētnieciskajai darbībai viņa aktīvi darbojas kā mācībspēks.

Stefan Johansson

Stefan Johansson

Stefans Johansons (Stefan Johansson) ir pētnieks, kura interešu lokā ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ikvienam līdzdarboties digitālajā sabiedrībā. 2019. gadā viņš aizstāvēja disertāciju, kuras tēma bija “Iekļaujošs dizains: cilvēku ar invaliditāti līdzdalības veicināšanai digitālajā sabiedrībā.

 Ulrica Lejbro

Ulrica Lejbro

Ulrika Lejbro (Ulrica Lejbro) ir runājošo grāmatu speciāliste Zviedrijas Pieejamo mediju aģentūrā MTM. Viņa vada iepirkumus, ir atbildīga par grāmatu izstrādi un ražošanu, nodrošinot cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām, kas izmanto MTM pakalpojumus, augstas kvalitātes runājošas grāmatas. Šobrīd viņas atjauno un uzlabo attēlu aprakstu vadlīnijas, kas izmantojamas gan runājošās grāmatās, gan Braila raksta grāmatās. Ulrica Lejbro arī veicina pāreju no elektronisko materiālu sagatavošanu Daisy 2.02 formātā uz EPUB3 formātu, kas kā pieejams turpmāk tiks izmantots pieejamu mediju veidošanā.

Leealaura Leskalä

Leealaura Leskalä

Lealaura Leskelä (Leealaura Leskelä) ir valodniece, kas vairāk nekā 20 gadus ir strādājusi kā vieglās valodas speciāliste Somijas asociācijā cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Viņa ir līdzdarbojusies somu vieglās valodas vadlīniju izstrādē, kā arī gatavojusi materiālus cilvēkiem ar valodas uztveres grūtībām. Helsinku universitātē viņa izstrādāja doktorantūras pētījums par mutvārdu vieglo valodu cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

Sandra Marques

Sandra Marques

Sandra Markesa (Sandra Marques) ir neatkarīgā nacionālā ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām uzraudzības mehānisma locekle Portugālē. Viņa strādā Nacionālā sociālās solidaritātes federācijā (FENACERCI), sniedzot atbalstu un pakalpojumus aptuveni 25.000 cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem un viņu ģimenēm, kā arī gandrīz 2500 profesionāļiem. Viņu interesējošās tēmas ir cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem tiesību aizsardzība un kognitīvā pieejamība. Viņa strādā arī ar pašaizstāvības grupām gan savā valstī, gan Eiropā.

Anna Matamala

Anna Matamala

Anna Matamala ir Barselonas Universitātes profesore, Katalonijas Transmediju pētniecības grupas vadītāja. Anna Matamala ir piedalījusies dažādos projektos (DTV4ALL, ADLAB, HBB4ALL, ACT, ADLAB PRO, IMAC), kā arī vadījusi projektus par audiovizuālo tulkojumu un mediju pieejamību (AVT-LP, ALST, VIW, NEA, EASIT, RAD). Anna Matamala ir aktīvi līdzdarbojusies dažādu zinātnisku pasākumu organizēšanā, kā piemēram konference “”Mediji visiem””, semināru cikls “”Modernizētu audioaprakstu izpēte””. Šobrīd viņa vada Katalonijas pētniecības tīklojumu “”AccessCat””, kā arī darbojas projektos ATHENA un MEDIAVERSE. Viņas pētījumu lokā ir jautājumi par audiovizuālajiem tulkojumiem un pieejamību. Anna Matamal aktīvi iesaistās arī standartizācijas darbā.

Shaun Pickering

Shaun Pickering

Šons Pikerings ir starpkultūru un pieejamās komunikācijas speciālists. Šons strādā iekļaujošas komunikācijas jomā attīstības sadarbības projektos, veicinot vienlīdzību un cilvēktiesības pasaulē. Pirms tam viņš ieguva nozīmīgu pieredzi kā angļu valodas pasniedzējs Apvienotajā Karalistē un ārzemēs. Šons bija arī viens no galvenajiem dalībniekiem starpvalodu projektā Sjerraleonē, nodrošinot pieejamību un gatavību krīzei. Šons ir poliglots, un ir gatavs attīstīt vieglās valodas jomu starptautiskā mērogā.

Skip to content