Partneri
Zavod RISA

Zavod RISA

Zavod RISA ir nevalstiska organizācija no Slovēnijas. Tā ir dibināta 2011. gadā. Zavod RISA ir pirmā organizācija Slovēnijā, kas sistemātiski attīsta vieglās valodas ideju valstī.

Zavod RISA gatavo informāciju slovēņu vieglajā valodā. Organizācija izdod grāmatas vieglajā valodā un avīzi “20 minūtes”. Avīzi bez maksas var lasīt internetā. Organizācija arī māca cilvēkiem gatavot informāciju vieglajā valodā. Zavod RISA pakalpojumu lietotāji un veidotāji ir cilvēki ar informācijas uztveres un komunikācijas grūtībām.

Zavod RISA strādā daudzi cilvēki. Tie ir mūžizglītības speciālisti, asistenti, projektu koordinatori un citi. Svarīga komandas daļa ir brīvprātīgie un pašaizstāvības kustības pārstāvji.

Zavod RISA strādā kopā ar citām organizācijām, piemēram, Slovēnijas Cilvēku ar invaliditāti asociāciju. Organizācija ir piedalījusies vairāku Erasmus+ projektu realizācijā, tādos kā EASIT: Viegli pieejamas sociālās iekļaušanas apmācības; myPart: Cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem kā pilsoniskās izglītības programmu dalībnieki; PERLSI: Vieglās valodas veicināšana sociālai iekļaušanai; Profesionālās apmācības vieglās valodas koordinatoriem un konsultantiem – TRAIN2VALIDATE, SIMPL$4ALL.

RTV Slovenija

RTV Slovenija

RTV Slovenija ir Slovēnijas sabiedriskā raidorganizācija. RTV Slovenija gatavo gan radio un TV programmas, gan interneta saturu. RTV Slovenija sagatavotajai informācijai ir jābūt pieejamai cilvēkiem ar dažādām vajadzībām, tāpēc RTV Slovenija raidījumos tiek nodrošināti subtitri nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem skatītājiem, zīmju valodas tulkojums nedzirdīgiem skatītājiem, ir sagatavoti audio apraksti neredzīgiem un vājredzīgiem skatītājiem audiovizuālajās programmās, kā arī tiek nodrošināti audio subtitri.

RTV Slovenija pieejamības komanda veido divus īpašus interneta portālus: Dostopno un Enostavno. Dostopno ir tematiskais portāls, kas stāsta par cilvēku ar invaliditāti dzīvi, viņu vajadzībām un tiesībām. Tajā ir arī radio un TV šovu arhīvs ar dažādu informācijas pieejamības rīku nodrošinājumu. Enostavno ir ziņu portāls viegli saprotamā valodā. Tas ir vienīgais ziņu portāls Slovēijā, kas nodrošina aktuālo informāciju vieglajā valodā.

RTV Slovenija piedalās daudzos Eiropas fondu projektos. Divi no šiem projektiem ir tieši saistīti ar pieejamības jautājumiem: ADLAB PRO: Audio apraksti: jauno profesionāļu veidošanas laboratorija (2016-2019) un EASIT: Viegli pieejamas sociālās iekļaušanas apmācības (2018-2021).

Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet is a Swedish disability association. The association was established in 1979. It is a non-profit organization of and for people who have difficulties reading, writing and calculating.
Dyslexiförbundet has approximately 6,000 members of different ages. The members are organized in approximately 50 local associations around Sweden. The organization performs many different tasks. For instance: guidance and support, different information activities, education, interest policy, and social events.

They are also managing or participating in different projects with the aim to make everyday life easier for people with dyslexia or other forms of reading and writing difficulties and for people with dyscalculia or other forms of problems with arithmetic.

Dyslexiförbundet was one of the eight partners in the Erasmus+ project EASIT. The project dealt with media and information accessibility, with a focus on audiovisual content.

Vieglās valodas aģentūra

Vieglās valodas aģentūra

The Easy Language Agency was established in 2000. It is a non-govermental organisation which aim is to facilitate the provision of accessible information, including the use of easy language in communication between state and municipal authorities and private entities. The organization also conducts training on accessible information to improve the use of easy language. It prepares, translates, and adapts information into easy language. It also publishes various materials in accessible formats.

The Easy Language Agency cooperates with state, municipal institutions, non-governmental organizations and others both in the Republic of Latvia and abroad. In recent years, the Easy Language Agency has organized seminars on the preparation of accessible information for various public institutions. For example for the State Revenue Service, the Ministry of Welfare, the Latvian Language Agency, Latvian Radio etc.

The organization has also participated in working groups of public authorities to provide expertise on the importance of access to information in the service delivery process. In recent years, the organization has participated in a number of procurements and projects aimed at providing easy-to-read information and representing the interests of target groups.

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas

Vilnius University is the largest scientific institution in Lithuania. It was founded in 1579. It has approximately 21.000 students. The Institute of Applied Linguistics is a part of the Faculty of Philology of Vilnius University. It has been involved in various research projects dealing with Easy-to-read Lithuanian, language teaching and testing and language use of Lithuanian emigrants of different generations.

The Institute’s staff has decades of experience in teaching Lithuanian (and other foreign languages) as a second language, conducting language tests, and organizing various teacher qualification courses. The team members of this project all have experience in language teaching, language testing, preparing materials for translators of Easy-to-Read Lithuanian, and translating texts into Easy Lithuanian.

The latest project of the Institute of Applied Linguistics was “Promoting Easy-to-Read Language for Social Inclusion” (PERLSI). The main outcomes of the project are Guidelines for Easy-to-Read Lithuanian, Level Descriptions for Easy-to-Read Lithuanian, Graded Readers, Online Study Course “Easy-to-Read Lithuanian”.

VŠĮ Informacijos kaupimo ir sklaidos centras

VŠĮ Informacijos kaupimo ir sklaidos centras

VšĮ Information collection and dissemination center (IKSC) is a non-govermental organization. It was founded in 2008. VšĮ IKSC seeks full integration of persons with intellectual disability into society. It provides Lithuanian people with intellectual disabilities and their families all the required information about possibilities to meet their social, cultural, and other needs. It seeks to educate the general public about the possibilities of contributing to the opportunities of people with intellectual disabilities.

VšĮ IKSC organizes trainings and various activities on national and international levels. As a partner it participates in the Erasmus + project in the field of Easy-to-read language use and promotion in Lithuania. Currently it is organizing Easy-to-read courses for other NGOs and Lithuanian governing institutions working in the field of disability. The main priority of organization is to collect and disseminate information about the need of Easy-to-read language in Lithuanian society.

Università degli studi di Pavia

Università degli studi di Pavia

02/11/2023 31/10/2024

Pāvijas universitāte ir viena no vecākajām akadēmiskajām iestādēm pasaulē. Tā ir dibināta 1361. gadā. Universitātē strādā vairāk nekā 900 profesoru un pētnieku, un tajā mācās aptuveni 24 000 studentu.

Pāvijas universitāte ir iesaistījusies daudzos Itālijas un Eiropas projektiem (Erasmus+, Stratēģiskās partnerības un “Horizon 2020”). Šajos projektos universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris.

Universitātes Humanitāro zinātņu katedra aktīvi darbojas dažādās ar valodām un valodniecību saistītās pētniecības jomās, īpašu uzmanību pievēršot tādām tēmām kā lingvistiskā sarežģītība, vienkāršošana, audiovizuālā tulkošana un runātās valodas analīze mācību kontekstā.

Università degli studi di Trieste

Università degli studi di Trieste

01/11/2022 – 01/11/2023

UNITS ir 1924. gadā dibinātā Triestes Universitāte. Tajā mācās aptuveni 20.000 studentu. Šobrīd Triestes Universitātē ir 10 fakultātes, kas piedāvā plašas iespējas iegūt bakalaura, maģistra un doktora grādu, kā arī iespēju iegūt profesionālo izglītību. Trieste ir dinamisks zinātnes un pētniecības centrs, kas fokusējas uz ilgstspējīgu izaugsmi un attīstību un kura ietekme jūtama ne tikai Itālijā un Eiropā, bet arī visā pasaulē.

UNITS bija vadošais partneris ADLAB PRO projektā, ko īstenoja SSLMIT – Modernās valodniecības, tulku un tulkotāju apmācību departaments. Šis departaments ir viens no Itālijas labākajiem pētniecības un mācību centriem, kas darbojas mediju pieejamības un tulkošanas jomā. SSLMIT bija partnerorganizācija projektos ADLAB un EASIT. SELSI projektā iesaistītais Huminitāro zinātņu departaments piedāvā iespēju diskusijām un ideju apmaiņai, lai atspoguļotu humānisma lomu tagadnē un nākotnē.

Skip to content