Projekts

Project Selsi

SELSI iestājas par mutvārdu vieglo valodu sociālajai iekļaušanai.

Projekts SELSI ilgst no 2022. līd 2024. gadam. Projektu vada Zavod RISA (Slovēnija).

Līdz šim brīdim pētījumi par vieglo valodu visvairāk ir saistīti ar rakstu valodu. SELSI piedāvā komunikāciju modeli vieglajā mutvārdu valodā.

Projekta sākumposmā SELSI pētīs, kas Eiropā ir jau darīts mutvārdu vieglās valodas jomā.

SELSI izstrādās rekomendācijas un stratēģijas mutvārdu vieglajai valodai.

Projekta noslēgumā SELSI sagatavos tiešsaistes rīku dažādās valodās.

Tatjana Knapa, Zavod RISA direktore, ir projekta SELSI vadītāja. Viņa atzīst: “Mēs strādājam kopā ar pētniekiem, profesionāļiem, masu medijiem un vieglās valodas lietotājiem. Mēs mēģināsim sagatavot noderīgus materiālus pieaugušo izglītībai, kā arī profesionāļiem, piemēram, ziņu sagatavošanai.”

Projektā iesaistīti 7 partneri.

2 universitātes:

  • Viļņas Universitāte (Vilniaus universitetas, Lietuva)
  • Triestes Universitāte (Università degli studi di Trieste, Itālija)

4 nevalstiskās organizācijas:

  • VšĮ Informacijos kaupimo ir sklaidos centras (Lietuva)
  • Vieglās valodas aģentūra (Latvija)
  • Dyslexiförbundet (Zviedrija)
  • Zavod Risa (Slovēnija)

1 sabiedriskā televīzija:

  • RTV Slovenija (Slovēnia)
Skip to content