SELSI projekta 2. darba aktivitāte beidzās aprīlī 2023

SELSI projekta 2. darba aktivitāte ilga
6 mēnešus un noslēdzās 2023. gada aprīlī.

Aktivitāti koordinēja projekta partneri
no Triestes universitātes.

Šajā laikā mēs izpildījām vairākus uzdevumus:
1. Mēs sagatavojām aptauju par to,
kā mutvārdu vieglo valodu lieto šādās Eiropas valstīs:
Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā un Zviedrijā.
Mūsu aptaujā piedalījās 446 cilvēki.
2. Mēs apkopojām informāciju
par noderīgiem rakstiem un grāmatām
saistībā ar mutvārdu vieglo valodu.
3. Mēs organizējām lielu starptautisku pasākumu
ar vairāk nekā 100 dalībniekiem.
Mēs runājām par aptaujas rezultātiem
un ko no tiem var mācīties.
Pasākumā piedalījās arī vairāki
cilvēki ar mācīšanās grūtībām.
4. Mēs uzrakstījām plašu atskaiti
par aptaujas rezultātiem un
kāda situācija ir katrā valstī.
Šī informācija būs noderīga projekta
turpmākajos darbos.

Atskaite par 2. darba aktivitāti vienkāršajā valodā un vieglajā valodā

Kontaktinformācija (WP2)

Elisa Perego (eperego@units.it)
Piergiorgio Trevisan (ptrevisan@units.it)
Laura Simonin (lsimonin@units.it)
 

Skip to content