Svetovalna skupina
Simone Belci

Simone Belci

Simone Belci se je po končanem doktoratu zgodovine na Univerzi v Urbinu preselil v Berlin. V Berlinu je začel delati kot prevajalec iz nemščine v italijanščino in se pričel ukvarjati s področjem inkluzije kot prostovoljec pri fundaciji Björn Schulz. Od leta 2019 je del ekipe OKAY, oddelka za lahki jezik pri organizaciji Lebenshilfe na Južnem Tirolskem. Za OKAY prevaja italijanska besedila v lahki jezik, prav tako pa prevaja besedila iz nemškega lahkega jezika v italijanski lahki jezik. Od leta 2022 skupaj s strokovnjaki z univerz in organizacij soustvarja neformalno skupino za razpravo o italijanskem lahkem jeziku.

Ulla Bohman

Ulla Bohman

Ulla Bohman je bila od leta 2001 do 2014 direktorica Službe za lahko branje pri Centru za lahko branje, od leta 2015 do 2018 pa uslužbenka Švedske agencije za dostopne medije. Od leta 2018 vodi lastno podjetje, ki ponuja usposabljanja in storitve urejanja v lahkem jeziku ter predavanja o dostopnosti in človekovih pravicah. Ima strokovno znanje na področju medkulturne in dostopne komunikacije in je z nastopi in delavnicami sodelovala na več mednarodnih konferencah.

Simone Girard-Groeber

Simone Girard-Groeber

Simone Girard-Groeber je višja raziskovalka na Inštitutu za integracijo in participacijo na Univerzi uporabnih znanosti za socialno delo FHNW Severozahodna Švica. Njeno delo se osredotoča na interakcijo in udeležbo v govorjenem jeziku in znakovnem jeziku. Prav tako se ukvarja s komunikacijo, usmerjeno na naslovnika, vključno z lahkim jezikom. Poleg raziskovalne dejavnosti je dejavna tudi na pedagoškem in izobraževalnem področju.

Stefan Johansson

Stefan Johansson

Stefan Johansson raziskuje, kako bi lahko v digitalni družbi sodelovali vsi. Svojo disertacijo je zaključil leta 2019 z nalogo Design for Participation and Inclusion will Follow: Disabled People and the Digital Society.

 Ulrica Lejbro

Ulrica Lejbro

Ulrica Lejbro je strokovnjakinja za zvočne knjige pri Švedski agenciji za dostopne medije. V tej vlogi se ukvarja z nakupi kot tudi z vprašanji razvoja in izdelave zvočnih knjig, da bi osebam z motnjami branja pri uporabi storitev agencije zagotovila najboljšo kakovost zvočnih knjig. Trenutno se osredotoča na področje posodobitev smernic za opise slik, ki so vključene v zvočne knjige in knjige v brajici. Prav tako se posveča prehodu produkcijskega standarda za dostopne medije z Daisy 2.02 na EPUB3.

Leealaura Leskalä

Leealaura Leskalä

Leealaura Leskelä je jezikoslovka, ki že več kot 20 let kot strokovnjakinja na področju lahkega jezika dela pri Finskem združenju za intelektualne in razvojne ovire. Sodelovala je pri razvoju smernic in gradiv za lahko finščino za osebe s težavami pri branju. Njena doktorska disertacija na Univerzi v Helsinkih se je ukvarjala z govorjenim lahkim jezikom za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Sandra Marques

Sandra Marques

Sandra Marques je članica neodvisnega nacionalnega mehanizma za spremljanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov na Portugalskem in del organizacije FENACERCI (Nacionalna zveza zadrug in socialne solidarnosti), ki nudi podporo in storitve približno 25.000 osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinam ob pomoči skoraj 2500 strokovnjakov. Glavni temi njenega zanimanja sta uveljavljanje pravic oseb z motnjami v duševnem razvoju in kognitivna dostopnost. Sodeluje tudi s skupinami za samozagovorništvo na nacionalni in evropski ravni.

Anna Matamala

Anna Matamala

Anna Matamala je redna profesorica na Avtonomni univerzi iz Barcelone (UAB). Kot vodja raziskovalne skupine Transmedia Catalonia je Anna Matamala sodelovala (DTV4ALL, ADLAB, HBB4ALL, ACT, ADLAB PRO, IMAC) in vodila (AVT-LP, ALST, VIW, NEA, EASIT, RAD) financirane projekte o avdiovizualnem prevajanju in medijski dostopnosti. Anna Matamala je prevzela aktivno vlogo pri organizaciji znanstvenih dogodkov, kot sta konferenca Media for All ali Advanced Research Audio Description Seminar – ARSAD. Trenutno vodi katalonsko raziskovalno mrežo AccessCat in sodeluje pri projektih ATHENA in MEDIAVERSE. Njena raziskovalna področja so avdiovizualno prevajanje in dostopnost. Aktivno sodeluje tudi pri standardizaciji.

Shaun Pickering

Shaun Pickering

Shaun Pickering je strokovnjak za medkulturne in dostopne komunikacije. Shaun se ukvarja s komunikacijami za vključevanje v mednarodnem razvojnem sektorju, kjer spodbuja enakost in človekove pravice za vključujoč svet. Pred tem je pridobil bogate izkušnje kot učitelj angleščine kot tujega jezika v Združenem kraljestvu in tujini. Bil je tudi ključni sodelavec pri projektu usposabljanja za prevajanje v kriznih razmerah za izboljšanje dostopnosti in pripravljenosti na krize v večjezični Sierri Leone. Shaun je poliglot in si prizadeva za mednarodni napredek na področju lahkega jezika.

Skip to content