Partnerji
Zavod RISA

Zavod RISA

Zavod Risa je nevladna organizacija iz Slovenije. Ustanovljen je bil leta 2011. Zavod Risa je prva organizacija v Sloveniji, ki sistematično razvija koncept lahkega jezika v Sloveniji.

Zavod Risa ustvarja informacije v lahki slovenščini. Objavlja knjige v lahkem jeziku in časopis z naslovom 20 minut. Časopis je prosto dostopen na spletu. Risa vodi delavnice, kako podajati informacije v lahkem jeziku. Končni uporabniki in soustvarjalci storitev Rise so ljudje, ki imajo težave pri razumevanju informacij.

Za Zavod Risa dela veliko ljudi. Osebje vključuje osebne asistente, učitelje, koordinatorje projektov in druge. Pomemben del ekipe so prostovoljci in samozagovorniki.

Zavod Risa sodeluje s številnimi organizacijami, kot so denimo slovenska invalidska združenja. Zavod Risa je sodeloval v številnih Erasmus + projektih, kot so EASIT: Lahek dostop in izobraževanje za družbeno inkluzijo; MyPart: participativni pristopi v državljanski vzgoji z in za ljudi z motnjami v duševnem razvoju; Perlsi: projekt, ki spodbuja lahki jezik za socialno vključenost; Strokovno usposabljanje za testne bralce – svetovalce in koordinatorje na področju lahkega branja – Train2Validate in Simpl4all.

RTV Slovenija

RTV Slovenija

Radiotelevizija Slovenija je slovenska javna radiotelevizijska organizacija. RTV Slovenija ustvarja radijske in televizijske programe ter spletne vsebine. RTV Slovenija omogoča dostopne vsebine za ljudi z različnimi oviranostmi. RTV Slovenija za izbrane oddaje ponuja podnaslove za gluhe in naglušne, tolmačenje v znakovni jezik za gluhe gledalce, zvočne opise za ljudi z okvaro vidain zagotavlja zvočne podnapise.
Služba za dostopnost programov na RTV Slovenija ustvarja dva posebna spletna portala: Dostopno in Enostavno. Dostopno je tematski portal, ki pokriva tematike, povezane z življenjem invalidov in njihovimi potrebami in pravicami, obenem pa služi tudi kot repozitorij vseh radijskih in televizijskih oddaj, opremljenih s tehnikami dostopnosti. Enostavno je poseben portal za novice, napisan v lažje razumljivem jeziku. To je edini novinarski portal v Sloveniji, ki ustvarja dnevne novice v lahkem jeziku.
RTV Slovenija je sodelovala pri številnih projektih, ki jih je financirala Evropska unija. Projekta, povezana s temo dostopnosti, sta bila ADLAB PRO: Zvočno opisovanje: Laboratorij za izoblikovanje novega poklicnega profila (2016–2019) in EASIT: Lahek dostop in izobraževanje za družbeno inkluzijo (2018–2021).

Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet je švedska invalidska organizacija. Ustanovljena je bila leta 1979. Gre za neprofitno organizacijo ljudi, ki imajo težave pri branju, pisanju in računanju. Dyslexiförbundet ima približno 6.000 članov različnih starosti. Člani so organizirani v približno 50 lokalnih združenj. Organizacija opravlja veliko različnih nalog, vzpostavlja smernice in nudi podporo, različne informacijske dejavnosti, izobraževanja in družabne dogodke.
Prav tako sodeluje v različnih projektih, s katerimi želi olajšati vsakodnevno življenje ljudi z disleksijo ali drugimi oblikami težav pri branju in pisanja in za ljudi z diskalkulijo ali drugimi oblikami težav z računanjem. Dyslexiförbundet je bila ena od osmih partnerjev v Erasmus + projektu EASIT. V projektu so se je ukvarjali z dostopnostjo medijev in informacij s poudarkom na avdiovizualni vsebini.

Vieglās valodas aģentūra

Vieglās valodas aģentūra

Agencija za lahki jezik je bila ustanovljena leta 2000. Je nevladna organizacija, katere cilj je omogočiti dostopnost informacij, vključno z uporabo lahkega jezika pri komunikaciji med državnimi in občinskimi organi ter zasebnimi subjekti. Organizacija izvaja tudi usposabljanja o dostopnih informacijah za izboljšanje uporabe lahkega jezika. Pripravlja, prevaja in prilagaja informacije v lahki jezik. Objavlja tudi različna gradiva v dostopnih formatih.
Agencija za lahki jezik sodeluje z državnimi in občinskimi institucijami, nevladnimi organizacijami ter drugimi deležniki tako v Latviji kot v tujini. Agencija za lahki jezik je v zadnjih letih organizirala seminarje o pripravi dostopnih informacij za različne javne ustanove. Na primer za državno davčno službo, ministrstvo za socialno skrbstvo, latvijsko jezikovno agencijo, latvijski radio itd.
Organizacija je sodelovala tudi v delovnih skupinah javnih organov za zagotavljanje strokovnega znanja o pomenu dostopa do informacij v procesu izvajanja storitev. V zadnjih letih je organizacija sodelovala pri številnih javnih naročilih in projektih, namenjenih zagotavljanju informaci v lahkem jeziku in zastopanju interesov ciljnih skupin. 

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas

Univerza v Vilni je največja znanstvena ustanova v Litvi. Ustanovljen je bil leta 1579. Ima približno 21 tisoč študentov. Inštitut za uporabno jezikoslovje je del Filološke fakultete Univerze v Vilni. Sodeloval je pri različnih raziskovalnih projektih, ki so se ukvarjali z litovskim lahkim jezikom, jezikovnim poučevanjem in preverjanjem znanja ter uporabo jezika litovskih izseljencev različnih generacij.
Osebje inštituta ima desetletja izkušenj s poučevanjem litovščine (in drugih tujih jezikov) kot drugega jezika, izvajanjem jezikovnih testov in organizacijo različnih tečajev za usposabljanje učiteljev. Vsi člani skupine projekta imajo izkušnje s poučevanjem jezikov, jezikovnim testiranjem, pripravo gradiva za prevajalce litovskega lahkega jezika in prevajanjem besedil v litovski lahki jezik.
Zadnji projekt Inštituta za uporabno jezikoslovje je bil “Spodbujanje lahkega jezika za socialno vključenost” – PERLSI. Glavni rezultati projekta so Smernice za litovski lahki jezik, opisi stopenj, ocenjeni bralci, spletni študijski tečaj “Litovski lahki jezik”.

VŠĮ Informacijos kaupimo ir sklaidos centras

VŠĮ Informacijos kaupimo ir sklaidos centras

Center za zbiranje in širjenje informacij (VšĮ IKSC) je nevladna organizacija. Ustanovljen je bil leta 2008. VšĮ IKSC si prizadeva za popolno integracijo oseb z motnjami v duševnem razvoju v družbo. Osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinam zagotavlja vse potrebne informacije o možnostih za zadovoljitev njihovih socialnih, kulturnih in drugih potreb. Prizadeva si za izobraževanje širše javnosti o možnostih prispevanja za vzpostavitev boljših priložnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju.

VšĮ IKSC organizira usposabljanja in različne aktivnosti na nacionalni in mednarodni ravni. Kot partner sodeluje pri Erasmus + projektu na področju uporabe in promocije lahkega jezika v Litvi. Trenutno organizira tečaje lahkega jezika za druge nevladne organizacije in litovske vladne institucije, ki delujejo na področju invalidnosti. Glavna prednostna naloga organizacije je zbiranje in širjenje informacij o potrebi po lahkem jeziku v litovski družbi.

Università degli studi di Pavia

Università degli studi di Pavia

02/11/2023 31/10/2024

Univerza v Pavii je ena najstarejših akademskih ustanov na svetu. Ustanovljena je bila leta 1361. Na univerzi je zaposlenih več kot 900 profesorjev in raziskovalcev, študira pa približno 24.000 študentov.

UNIPV je del številnih nacionalnih in evropskih projektov (Erasmus+, strateška partnerstva in Obzorje 2020). V teh projektih ima UNIPV vlogo koordinatorja in sodelujočega partnerja.

Univerza močno podpira raziskovalna partnerstva z vrhunskimi akademskimi ustanovami po vsem svetu in spodbuja okolje, ki spodbuja raznolike raziskave. Ima 42 raziskovalnih centrov, ki se osredotočajo na temeljne in uporabne interdisciplinarne raziskave.

Univerzitetni oddelek za humanistiko se intenzivno ukvarja z različnimi raziskovalnimi področji, zlasti z jezikom in jezikoslovjem, tujimi jeziki, jezikovno kompleksnostjo, poenostavljanjem, avdiovizualnim prevajanjem in analizo govorjenega jezika, zlasti v kontekstu učenja.

Università degli studi di Trieste

Università degli studi di Trieste

01/11/2022 – 01/11/2023

Univerza v Trstu, ustanovljena leta 1924, je srednje velika univerza s približno 20 tisoč študenti. Trenutno ima 10 oddelkov in ponuja široko paleto diplomskih programov na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni ter krajše poklicne magistrske, nadaljevalne magistrske in specializacijske programe. Trst je dinamična prestolnica raziskav, osredotočena na trajnostno rast in razvoj, z vplivom, ki sega izven Italije v ostale dele Evrope in svet v razvoju.

Univerza v Trstu je bila vodilni partner projekta ADLAB PRO v okviru Oddelka za študij sodobnih jezikov, tolmačenje in prevajanje Oddelka za pravne, jezikovne, prevajalske in tolmaške študije (SSLMIT). SSLMIT predstavlja enega najbolj usposobljenih krajev v Italiji, kjer se aktivno spodbujajo raziskave in usposabljanje o dostopnosti medijev, prevajanju in tolmačenju. SSLMIT je bil tudi vodilni partner projektov ADLAB in EASIT. Oddelek za humanistiko (DiSU), vključen v SELSI, je odprt prostor za razprave in primerjave, ki temeljijo na nenehnem razmišljanju o osrednji vlogi humanistike v sedanjosti in prihodnosti.

Skip to content