Smernice za uporabo govorjenega lahkega jezika

 

Entrance to the University of Pavia in Italy.

Ekipa projekta SELSI pripravlja smernice
za uporabo govorjenega lahkega jezika.

To počnemo v okviru tretjega delovnega paketa (WP3).

Do zdaj so se smernice za uporabo lahkega jezika
v glavnem nanašale na pisni jezik.

Potrebujemo jasne smernice za govorjeni lahki jezik.
Univerza v Vilni in partnerji iz Italije,
Latvije, Litve, Slovenije in Švedske
so pripravili smernice za uporabo govorjenega lahkega jezika.

Smernice vključujejo nasvete o tem,
kako olajšati uporabo lahkega jezika
pri enosmerni komunikaciji.

Na primer na radiu, v zvočnih knjigah
ali zvočnih vodnikih.

Na voljo so tudi informacije o tem,
kako olajšati sporazumevanje z ljudmi.

Na primer pri prijateljski komunikaciji
ali pogovorih na delovnem mestu.

Smernice smo pripravili na podlagi
različnih informacij in virov.

Najprej smo izvedli raziskavo
v številnih evropskih državah.

Strokovnjake smo povprašali,
kako govorijo in se obnašajo,
ko uporabljajo govorjeni lahki jezik.

Nato smo vprašali tudi uporabnike lahkega jezika,
kaj je po njihovem mnenju najbolje delovalo,
ko z nekom govorijo.

Nazadnje je ekipa projekta SELSI prebrala knjige,
članke in disertacije o tem,
kako komunicirati z ljudmi,
ki potrebujejo lahki jezik.

V naših smernicah boste našli priporočila,
kako govoriti v lahkem jeziku.

Našli boste tudi nasvete, kako uporabljati:
govorico telesa, glas ali kakršno koli dodatno gradivo.

Naslednja faza projekta je delovni paket 4 (WP4).
V naslednji fazi projekta bomo te smernice
preizkusili z uporabniki,
ki lahki jezik potrebujejo in uporabljajo.

Skip to content