Univerza v Pavii se je uradno pridružila projektu SELSI kot nov partner!

Entrance to the University of Pavia in Italy.


Univerza v Pavii (UNIPV) je ena najstarejših
akademskih ustanov na svetu.
Ustanovljena je bila leta 1361.
Na univerzi je zaposlenih več kot 900 profesorjev in raziskovalcev,
na njej pa študira približno 24.000 študentov.


UNIPV je del številnih nacionalnih in evropskih projektov
(Erasmus+, strateška partnerstva in Obzorje 2020).


Univerzitetni oddelek za humanistiko
je intenzivno vključen v različna raziskovalna področja,
zlasti s poudarkom na jeziku in jezikoslovju, tujih jezikih,
jezikovni kompleksnosti, poenostavljanju,
avdiovizualnem prevajanju in analizi govorjenega jezika,
zlasti v učnem kontekstu.


Univerza v Pavii se je projektu SELSI pridružila
2. novembra 2023.

Skip to content