Arbetspaket 2 för SELSI-projektet blev klart i april 2023

Det andra ”arbetspaketet” i SELSI-projektet
blev klart
i slutet av april 2023
och det pågick i 6 månader.
Den samordnande partnern för arbetspaket 2
var universitetet i Trieste.

Under den perioden anordnade
vi olika aktiviteter:

1. Vi skapade ett frågeformulär för att förstå
hur lätt språk används
i talad kommunikation i dessa europeiska länder:
Italien, Lettland, Litauen, Slovenien och Sverige.
446 personer svarade på enkäten.

2. Vi samlade många användbara artiklar
och böcker för människor
som arbetar med lätt språk.

3. Vi hade ett stort internationellt möte
med över 100 personer.
Vi pratade om vad vi lärde
oss av undersökningen.
Några personer med inlärningssvårigheter
var där också.

4. Vi skrev en mycket detaljerad rapport
om vad vi hittade i undersökningen
och vad som händer i varje land.
All denna information kommer att vara
till hjälp för våra nästa steg i projektet.

 

Rapporter i klarspråk och på lätt språk
för Work Package 2

Rapporten i klarspråk på engelska

Sammanfattningen av rapporten på lätt svenska

Kontaktinformation (WP2)

Elisa Perego (eperego@units.it)
Piergiorgio Trevisan (ptrevisan@units.it)
Laura Simonin (lsimonin@units.it)
 

Skip to content