Fler än 100 personer deltog i projektets första så kallade multiplier-evemang i Trieste

People attending conference in Trieste.

Evenemanget hette ”Spoken easy language:
Harmonising voices from complementary worlds”
(ungefär: Talat lätt språk: Harmonisering av röster från kompletterande världar).
Det hölls den 13 april 2023 på Triestes universitet.
Det ordnades av Institutionen för juridik-, språk-, tolknings- och översättningsstudier.
Det var det första multiplier-evenemang för SELSI-projektet.

Leenalaura Leskelä från Selkokeskus,
det finska centret för lätt språk,
höll huvudtalet under evenemanget.

Vi presenterade också resultaten från projektets
andra del (WP2) som har letts av UNITS.

Vad gör talat språk enkelt (Spoken Easy Language – SEL)
för användare och professionella i Europa?

Det undersökte vi i den andra delen av projektet (WP2).
Undersökningen har gjort det möjligt för oss
att i en ögonblicksbild se vad personerna tycker är användbart.

Resultaten fokuserar på projektländerna:
Italien, Lettland, Litauen, Slovenien och Sverige.

Evenemanget bjöd också på presentationer om språkförenkling,
rekommendationer för hur talat språk bli enkelt i olika miljöer,
och praktiska upplevelser.
Personer med intellektuella svårigheter
delade med sig av sina personliga erfarenheter
av vad som gör talat språk enkelt.

Experter med olika bakgrund pratade under evenemanget.
De kom till exempel från: akademin, museer,
offentliga radio- och tv-bolag och organisationer som arbetar för slutanvändare.

Det var ett utmärkt tillfälle
att utbyta kunskap, erfarenheter och bästa praxis
för att främja social integration genom lätt språk.

Evenemanget blev en stor succé

90 personer deltog på plats i Trieste och
49 deltagare var online.
Deltagarna kom från nio europeiska länder och Australien.
28 olika organisationer deltog i evenemanget.

Evenemanget tolkades till engelska och italienska
av tolkstudenterna från Triestes universitet.
Evenemanget hölls på klarspråk.

Tio affischer satt uppe på väggarna i salen.
De var skrivna på standard-, klarspråk eller lättläst.
Sju olika organisationer hade gjort affischerna.

Platsen för evenemanget var tillgänglig.
En grafisk inspelning av evenemanget
fanns också.
Den gjordes av Scribing.it.

Evenemanget visades online via Zoom.

Material på engelska och italienska

 • ME1 Agenda
 • ME1 Book of Abstracts
 • ME1 Poster Session 
 • SELSI: Project overview (Tatjana Knapp) | video | slides
 • Work Package 2: Needs and resource mapping (Elisa Perego) | video | slides
 • Work Package 2: Italy (Piergiorgio Trevisan) | video | slides
 • Work Package 2: Latvia (Irina Melnika) | video | slides
 • Work Package 2: Lithuania (Agnė Župerkaitė, Justina Bružaitė–Liseckienė) | video | slides
 • Work Package 2: Slovenia (Drago Brumen) | video | slides
 • Work Package 2: Sweden (Ester Hedberg) | video | slides
 • Language simplification and the SSLMIT: Multiple challenges, multiple initiatives (Katia Peruzzo) | video | slides
 • Easy and spoken language: What can we learn from research? (Floriana Camilla Sciumbata) | video | slides
 • Appunti sul tavolo di confronto sulla lingua facile [Points arising on Easy Language](Simone Belci) | video | slides
 • What’s in a name? A speech pathology perspective (Cathy Basterfield) | video | slides
 • Easy spoken language: Recommendations in Finnish (Leealaura Leskelä) | video | slides
 • Dall’opera al racconto [From artifacts to storytelling] (Cristina Gazzola) | video | slides
 • I sostegni per la partecipazione delle persone con disabilità intellettiva [Supporting the participation of people with intellectual disabilities] (Stefania Span) & Le esperienze dirette [Real life experiences] (Maurizio Sorbola and Marco Alprinci) | video | slides
 • Simplification in one-way communication: Mapping the use of (Spoken) Easy Language in European public broadcasting (Andrej Tomažin) | video | slides
 • Closing remarks (Tatjana Knapp and Elisa Perego) | video 

People attending conference in Trieste, as seen from interpreters booth.

Project partners together.

A desk with written keywords from the event with the help of live scribing.

Kontakt 

Scientific and organizing committee:
Elisa Perego (eperego@units.it
Piergiorgio Trevisan (ptrevisan@units.it
Laura Simonin (lsimonin@units.it

Coordinating partner:
Tatjana Knapp (tatjana@risa.si) 

 

 

 

 

 

Skip to content