Rådgivande styrelse
Simone Belci

Simone Belci

Simone Belci flyttade till Berlin efter sin doktorsexamen i historia vid universitetet i Urbino. I Berlin började han arbeta som översättare från tyska till italienska och engagerade sig inom området inkludering som volontär för Björn Schulz Stiftung. Sedan 2019 är han en del av teamet på OKAY, kontoret för lätt språk på Lebenshilfe Sydtyrolen. För OKAY skriver han om italienska standardtexter till lättlästa texter och översätter texter från lättläst tyska till lättläst italienska. Sedan 2022 är han en av moderatorerna för en informell diskussionsgrupp om lättläst italienska, med professionen inom detta område som kommer från universitet och byråer som arbetar med lättläst.

Ulla Bohman

Ulla Bohman

Ulla Bohman var chef för tjänsten för lätt språk vid Centrum för lättläst 2001 till 2014 och anställd på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 2015 till 2018. Sedan 2018 har hon drivit ett eget företag som erbjuder utbildning, föreläsningar och redigeringstjänster inom lätt språk, tillgänglighet och mänskliga rättigheter. Hon har expertis inom interkulturell och tillgänglig kommunikation och har bjudits in att hålla keynote-tal och workshops vid flera internationella konferenser.

Simone Girard-Groeber

Simone Girard-Groeber

Simone Girard-Groeber är senior forskare vid Institutet för integration och delaktighet vid University of Applied Sciences for Social Work FHNW Northwestern Switzerland. Hennes arbete fokuserar på interaktion och deltagande i talat språk och teckenspråk samt på målgruppsanpassad kommunikation, där ibland lätt språk. Förutom sin forskningsverksamhet är hon även verksam inom undervisning och vuxenutbildning (further education).

Stefan Johansson

Stefan Johansson

Stefan Johansson forskar om hur alla ska kunna delta i det digitala samhället. Han disputerade 2019 med avhandlingen ”Design for Participation and Inclusion will Follow: Disabled People and the Digital Society”.

 Ulrica Lejbro

Ulrica Lejbro

Ulrica Lejbro är specialist på talböcker på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. I denna roll sköter hon upphandlingar samt utvecklings- och produktionsfrågor för att säkerställa bästa möjliga talböcker för personer med läsnedsättning som använder MTM:s tjänster. Ett av hennes fokusområden nu är en uppdatering av riktlinjerna för bildbeskrivningar som ingår i både tal- och punktskriftsböcker. Ett annat processområde är övergången från Daisy 2.02 till EPUB3 som produktionsformat för tillgängliga medier.

Leealaura Leskalä

Leealaura Leskalä

Leealaura Leskelä är en lingvist som har arbetat som specialist på lätt språk vid Finlands förbund för intellektuell funktionsnedsättning och utvecklingsstörning i över 20 år. Hon har varit med och utvecklat Finska riktlinjer för lätt språk och material för personer med språkliga hinder. Som doktorand vid Helsingfors universitet forskade hon om talat lätt språk för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Sandra Marques

Sandra Marques

Sandra Marques är medlem i den oberoende nationella övervakningsmekanismen för genomförandet av CRPD i Portugal och en del av teamet på FENACERCI, National Federation of and Social Solidarity, som erbjuder stöd och tjänster till cirka 25 000 personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras familjer, med närmare 2 500 yrkesverksamma. Hennes huvudsakliga intresseområden är utövandet av rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och kognitiv tillgänglighet. Hon arbetar också med självrepresenterande grupper på både nationell och europeisk nivå.

Anna Matamala

Anna Matamala

Anna Matamala är professor vid Universitat Autònoma de Barcelona. Som ledare för forskargruppen Transmedia Catalonia har Anna Matamala deltagit (DTV4ALL, ADLAB, HBB4ALL, ACT, ADLAB PRO, IMAC) och lett (AVT-LP, ALST, VIW, NEA, EASIT, RAD) finansierade projekt om audiovisuell översättning och tillgänglighet i media. Anna Matamala har varit med och organiserat vetenskapliga evenemang som Media for All-konferensen eller Advanced Research Audio Description Seminar ARSAD. Hon leder för närvarande det katalanska forskningsnätverket AccessCat och är involverad i projekten ATHENA och MEDIAVERSE. Hennes forskningsintressen är audiovisuell översättning och tillgänglighet. Hon är också aktivt involverad i standardiseringsarbete.

Shaun Pickering

Shaun Pickering

Shaun Pickering är specialist på interkulturell och tillgänglig kommunikation. Shaun arbetar med kommunikation för inkludering inom den internationella utvecklingssektorn, där han driver jämställdhet och mänskliga rättigheter för en inkluderande värld. Innan dess hade han lång erfarenhet som lärare i engelska som främmande språk i Storbritannien och utomlands. Han var också en viktig bidragsgivare i ett utbildningsprojekt för krisöversättning, för att förbättra tillgängligheten och krisberedskapen i flerspråkiga Sierra Leone. Shaun är polyglott och engagerad i att utveckla området lättläst språk internationellt.

Skip to content