Partners
Zavod RISA

Zavod RISA

Zavod RISA är en icke-statlig organisation från Slovenien. Den bildades 2011. Zavod Risa är den första organisationen i Slovenien som systematiskt utvecklat konceptet Lättläst på slovenska.

Zavod RISA producerar information i slovensk lättläst form. Den ger ut lättlästa böcker och en tidning som heter 20 MINUTER. Tidningen är fritt tillgänglig på internet. RISA lär också ut hur man gör lättläst information. Slutanvändare och medskapare av RISA:s tjänster är personer som har svårt att få och förmedla information.

Många människor arbetar för Zavod RISA. Till exempel: utbildares personliga assistenter, projektkoordinatorer och andra. En viktig del av teamet är volontärer och personer med egna svårigheter som representerar sig själva.

Zavod RISA arbetar tillsammans med många organisationer, som slovenska föreningar för personer med funktionshinder. Det har varit en del av många Erasmus+-projekt som EASIT: Easy Access for Social Inclusion Training; myPart: Participatory Approaches in the Civic Education with and for People with Intellectual Disabilities; PERLSI: Project Promoting Easy-to-Read Language for Social Inclusion; Professionell utbildning för handledare och validerare av lättläst – TRAIN2VALIDATE, SIMPL4ALL.

RTV Slovenija

RTV Slovenija

Radiotelevizija Slovenija är Sloveniens nationella offentliga tv- och radiobolag. RTV Slovenija producerar radio- och tv-program och webbinnehåll. RTV Slovenija gör tillgängligt innehåll för människor med olika behov. RTV Slovenija ser till att det finns undertextning av deras egna sändningar för döva och hörselskadade samt teckenspråkstolkning för döva tittare. De gör även syntolkning för blinda och synskadade för utvalda audiovisuella program och tillhandahåller även undertext.

Tillgänglighetsteamet på RTV Slovenija har två speciella webbportaler: Dostopno och Enostavno. Dostopno är en tematisk portal som täcker ämnen relaterade till livet för personer med funktionsnedsättning och deras behov och rättigheter; den är också ett arkiv för alla radio- och tv-program. Enostavno är en speciell nyhetsportal skriven på ett lätt språk. Det är den enda nyhetsportalen i Slovenien som tillhandahåller dagliga nyheter på ett lätt språk.

RTV Slovenija har deltagit i många europeiskt finansierade projekt. Två projekt som är direkt relaterade till ämnet tillgänglighet är ADLAB PRO: Audio Description: A Laboratory for the development of a new professional (2016-2019) och EASIT: Easy Access for Social Inclusion Training (2018-2021).

Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet är ett svenskt funktionshinderförbund. Förbundet bildades 1979. Det är en ideell organisation med och för personer som har svårt att läsa, skriva och räkna.

Dyslexiförbundet har cirka 6 000 medlemmar i olika åldrar. Medlemmarna är organiserade i ett 50-tal lokalföreningar runt om i Sverige. Organisationen utför många olika uppgifter. Till exempel: vägledning och stöd, olika informationsaktiviteter, utbildningar, intressepolitik och sociala evenemang.

De leder eller deltar också i olika projekt med syfte att underlätta vardagen för personer med dyslexi eller andra former av läs- och skrivsvårigheter och för personer med dyskalkyli eller andra former av problem med att räkna. Dyslexiförbundet var en av de åtta partnerna i Erasmus+-projektet EASIT. Projektet handlade om tillgänglighet i media- och information, med fokus på audiovisuellt innehåll.

Vieglās valodas aģentūra

Vieglās valodas aģentūra

The Easy Language Agency (ELA) bildades 2000. Det är en icke-statlig organisation som har till syfte att se till att det finns tillgänglig information, inklusive lätt språk i kommunikationen mellan statliga och kommunala myndigheter samt privata företag/organisationer. Organisationen ger även utbildningar om tillgänglig information för att förbättra användningen av ett lätt språk. De jobbar med att förbereda, översätta och anpassa information till ett lätt språk. De publicerar också olika material i tillgängliga format.

ELA samarbetar med statliga och kommunala institutioner, icke-statliga organisationer och andra både i Lettland och utomlands. De senaste åren har ELA anordnat seminarier för olika offentliga institutioner om hur man gör tillgänglig information. Exempel på offentliga institutioner är den statliga skattemyndigheten, välfärdsministeriet, den lettiska språkbyrån och lettiska radion.

Organisationen har även deltagit som expert i arbetsgrupper hos myndigheter om vikten av tillgång till information i processen för tjänsteleveranser. De har under de senaste åren deltagit i ett antal upphandlingar och projekt som syftar till att tillhandahålla lättläst information och företräda målgruppernas intressen.

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas

Vilnius universitet är den största vetenskapliga institutionen i Litauen. Det grundades 1579. Det har cirka 21 000 studenter. Institutet för tillämpad lingvistik är en del av Filologiska fakulteten vid Vilnius universitet. Det har varit involverat i olika forskningsprojekt som handlar om lättläst litauiska, språkundervisning samt testning och språkanvändning av litauiska emigranter från olika generationer.

Institutets personal har flera decenniers erfarenhet av att lära ut litauiska (och andra främmande språk) som andraspråk, genomföra språktester och organisera olika kurser för lärarexamen. Teammedlemmarna i detta projekt har alla erfarenhet av språkundervisning, språktestning, förberedelser av material för översättare av lättläst litauiska och översättning av texter till lätt litauiska.

Institutet för tillämpad lingvistiks senaste projekt var ”Främjande av lättläst språk för social inkludering” (PERLSI). De viktigaste resultaten av projektet är Riktlinjer för lättläst litauiska, Nivåbeskrivningar för lättläst litauiska, Betygsatta läsare och Onlinekursen ”Lättläst litauiska”.

VŠĮ Informacijos kaupimo ir sklaidos centras

VŠĮ Informacijos kaupimo ir sklaidos centras

VšĮ Centrum för insamling och spridning av information (IKSC) är en icke-statlig organisation. Den grundades 2008. VšĮ IKSC strävar efter fullständig integrering av personer med intellektuella funktionsnedsättningar i samhället. Centret ger litauiska personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras familjer all nödvändig information om möjligheter för sociala, kulturella och andra behov. Det syftar till att utbilda allmänheten om möjligheterna att stödja personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

VšĮ IKSC organiserar utbildningar och olika aktiviteter på nationell och internationell nivå. Som partner deltar organisationen i Erasmus+-projektet inom området för lättläst språkanvändning och marknadsföring i Litauen. För närvarande ger centret kurser om lättläst för andra icke-statliga organisationer och litauiska styrande institutioner som arbetar inom funktionshinderområdet. Organisationens främsta prioritet är att samla in och sprida information om behovet av lättläst språk i det litauiska samhället.

Università degli studi di Pavia

Università degli studi di Pavia

02/11/2023 31/10/2024

Universitetet i Pavia är en av världens äldsta akademiska institutioner. Det etablerades 1361. Det är mer än 900 professorer och forskare som arbetar vid universitetet, och det är cirka 24 000 studenter.

UNIPV är med i många nationella och europeiska projekt (Erasmus+, Strategic Partnerships och Horizon 2020). I dessa projekt spelar UNIPV roller både som samordnande institution och samarbetspartner.

Universitetet stödjer i högsta grad partnerskap med akademiska institutioner av hög kvalitet, över hela världen. Det främjar en miljö som uppmuntrar mångsidig forskning. Universitetet har 42 forskningscentra fokuserade på både grundläggande och tillämpad tvärvetenskaplig forskning.

Universitetets humanistiska institution är starkt engagerat i olika forskningsområden, särskilt med inriktning på språk och lingvistik, främmande språk, språklig komplexitet, språkförenkling, audiovisuell översättning och analys av talat språk, särskilt i lärande sammanhang.

Università degli studi di Trieste

Università degli studi di Trieste

01/11/2022 – 01/11/2023

University of Trieste grundades 1924 och är ett medelstort universitet med cirka 20 000 studenter. Det har för närvarande 10 institutioner och erbjuder ett brett utbud av examensprogram på kandidat-, master- och doktorandnivå samt korta yrkesutbildningar på masternivå, avancerade masters och specialiseringsprogram. Trieste är en dynamisk forskningshuvudstad, fokuserad på hållbar tillväxt och utveckling, med effekter som sträcker sig utanför Italien till resten av Europa och utvecklingsländerna.

UNITS var den ledande partnern i ADLAB PRO-projektet genom SSLMIT, Sektionen för studier av moderna språk, tolkning och översättning vid Institutionen för juridik-, språk-, översättnings- och tolkstudier. SSLMIT är en av de mest kvalificerade platserna i Italien där man aktivt främjar forskning och utbildning om medietillgänglighet, översättning och tolkning. SSLMIT var också huvudpartner i projektet ADLAB och en partner i EASIT. Institutionen för humaniora (DiSU), involverad i SELSI, är en öppen plats för diskussion och jämförelse, baserad på ständig reflektion över humanioras centrala roll i nutid och framtid.

Skip to content