Projekt

Project Selsi

SELSI står för Spoken Easy Language for Social Inclusion.

SELSI-projektet kommer att pågå från 2022 till 2024. Det leds av Zavod Risa (Slovenien).

Forskningen om lätt språk har fram till nu mestadels handlat om skrivet språk. SELSI kommer att ta fram en modell för kommunikation i muntligt lätt språk.

I början av projektet kommer SELSI att undersöka vad som har gjorts inom området muntligt lätt språk i Europa.

SELSI kommer att utveckla rekommendationer och strategier för muntligt lätt språk.

I slutet av projektet kommer SELSI att introducera ett onlineverktyg på olika språk.

Tatjana Knapp, chef för Zavod Risa, är ledare för projektet SELSI och hon sa: ”Vi kommer att arbeta med forskare, professionella, media och slutanvändare. Vi ska försöka få fram något användbart inom vuxenutbildningsområdet och andra professionella miljöer, t.ex. tv- och radiosändning.”

Projektets sju partners ska tillsammans utveckla projekt.

Två universitet:

  • Vilniaus universitetas (Litauen)
  • Università degli studi di Trieste (Italien)

Fyra organisationer:

  • VšĮ Informacijos kaupimo ir sklaidos centras (Litauen)
  • Vieglās valodas aģentūra (Lettland)
  • Dyslexiförbundet (Sverige)
  • Zavod Risa (Slovenien)

Ett offentligt tv-/radiobolag:

  • RTV Slovenija (Slovenien)
Skip to content